Hizmet Sözleşmesi Kullanım Koşulları Sözleşme

Hizmet Sözleşmesi Kullanım Koşulları Sözleşme

Bu durumda NETX, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti yasal faiziyle birlikte Hizmet Alan’a iade edecektir. Meğerki, mücbir sebeplerden biri gerçekleşmiş olsun. Hizmet Alan’ın NETX’e olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Bu durumda Hizmet Alan uğradığı zararlarını NETX talep edemez veya rücu edemez. Hizmet Alan, sözleşmenin kurulması esnasında kendisine ait; isim, faaliyet alanı, vergi numarası gibi çeşitli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde NETX’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun anlaşılması ve NETX’in talebi doğrultusunda 3 gün içerisinde bu bilgilerin NETX’e iletilmesi gerekmektedir. Süresi içinde bildirim yapılmaması durumunda NETX veri akışını askıya alabilir. Hizmet Alan, veri akışının askıya alınması veya yeniden işleme konmasından kaynaklı masrafları karşılamayı taahhüt edecektir. Hizmet Alan, işbu kullanım hakkını NETX’in bilgisi ve onayı dışında; kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz. Aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet Alan, yukarıda sayılmış olan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, NETX’in hizmeti durdurma, askıya alma, sözleşmeyi feshetme gibi tedbirlere başvuracağını bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

Maddesi ve diğer sair sözleşme hükümlerinde bulunabilecektir. Hizmet Alan’ın, sözleşmesel yükümlülüklere aykırı davranması, yasaklanmış veri bulundurması, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı içerik bulundurması gibi durumlarda sözleşme, NETX tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. 5.3.6. NETX, sunucu hizmeti satın alınmasını müteakip 24 saat içerisinde, hizmetin aktivasyon işlemlerini tamamlayacaktır. 5.3.1. NETX bünyesinde farklı teknolojilerden oluşan Kiralık Sunucu, VDS Sunucu, Ekran Kartlı Sunucu gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Sözleşmenin süresi hizmet alanın satın almış olduğu pakete göre değişebilmektedir. Tarafların birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim Tebligat Kanunu’nun yürürlükte olan hükümlerine uygun olarak, işbu sözleşmede yazılı ticari adreslerine veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır. Avrupa Ekonomik Alanı’nda ikamet ediyorsanız satın alma işleminizi müteakip 14 takvim günü içinde herhangi bir neden belirtmeksizin bizimle olan bu Sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. Satın alınan paketin içeriğine göre değişen sözleşme süresinin bitiminde, Hizmet Alan aksine bir bildirim yapmamışsa, sözleşme yeni fiyatlandırma üzerinden bir dönem daha uzatılacaktır. NETX, Bilgi ve Teknoloji Kurumuna (BTK) bağlı bir yer sağlayıcıdır. Bu sebeple Kurum’un verdiği talimatlara uymak ve mevzuata uygun gerekli tedbirleri almak zorundadır.

  • 5.3.1.
  • SSL sertifikaları, hiçbir zaman yazdığınız kodun veya web sitenizin güvenliğini sağlamaz.
  • Hizmet Alan bu kuralı bildiğini ve muvafakat ettiğini beyan eder.
  • NETX, hizmet verdiği binlerce web sitesinin ürettiği içerikten haberdar olamayacağı gibi sorumlu tutulması da söz konusu olmayacaktır.

5.2.9. NETX’e bağlı Hizmet Alan 2 ayrı kişi/kurum ‘un domain devrine yönelik hesap içi transfer talebinde bulunması halinde, tarafların NETX’e yapacağı bildirim ve onay süreci neticesinde devir işlemi gerçekleştirilebilecektir. NETX, Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için ücret isteme hakkına sahiptir. Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite ile Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer kanunlar ile yasaklanan iş modellerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NETX, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. Hizmet Alan ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve Spam gönderimi yapılamaz. 5.2.6. Hizmet Alan domain yenileme bedelini ödemez ise NETX tarafından kayıt edilen domain, süre bitiminde kullanım dışı kalacaktır. 5.2.4. Domain hizmeti bir tüzel kişilik tarafından alınmış olması durumunda, şirketin imza yetkilisi domain ile yetkili kabul edilir. 5.1.1. Hizmet alana ait web sitelerinin ve/veya veritabanının, NETX’e ait sunucularda barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanması sağlanmaktadır.

Bu Sözleşme ile Satış Koşulları arasında herhangi bir ihtilaf olması durumunda, Satış Koşulları öncelikli olacaktır. NETX tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere; internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı Hizmet Alan, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür. Hukuka aykırı içerik bulundurma/yayınlama iddiasıyla, Kurum veya diğer resmi makamlar tarafından talep edilmesi halinde, Hizmet Alan’a ait bilgi ve log kayıtlarının paylaşılması, NETX’in kanundan doğan zorunluluğudur. Hizmet Alan bu kuralı bildiğini ve muvafakat ettiğini beyan eder. Hizmet Alan kendisine ait web sitesinde ürettiği içerikler hususunda genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 5.4.3.

5.2.3. Hizmet Alan, ICANN ve atanmış kuruluşlarının belirlediği kurallara ve politikalara uymak zorundadır. MEB © – Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır. Bu Sözleşme ile herhangi bir Lisans Verenin şartları arasında ihtilaf yaşanması hâlinde, aşağıdaki Bölüm 1.B.v.5’e bakın. Ülkenizde ve ikamet ettiğiniz eyalette yasal açıdan reşit olan bir yetişkin olmanız ve dolayısıyla bunu onaylamanız gerekir. Yasal reşit olma yaşının altındaysanız ebeveyniniz veya yasal vasiniz bu Sözleşmeyi kabul etmelidir.

Böyle bir durum söz konusu olduğunda NETX derhal gerekli önlemleri alacak ve hizmet alanı bilgilendirecektir. 5.3.4. NETX, Hizmet Alan’ın kullanımına sunduğu sunucuları günlük, haftalık, aylık olmak üzere yedeklemektedir. Hizmet Alan, yedekleme sürelerini kendi ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. Bu sebeple yapılacak yedeklemeler kullanıcının hangi periyodu seçtiğine bağlı olacak, ara sürelerde veri kaybı yaşanması durumunda NETX sorumlu tutulamayacaktır. 5.3.2. NETX, sunucu hizmeti ile; sunucu için gerekli elektrik, internet gibi altyapıyı sağlayacağını taahhüt eder. Sözleşme, hizmet alanın sözleşmeyi okuyup anladığına ilişkin beyanı ve yaptığı ödeme sonrasında, NETX’in hizmet aktivasyonu neticesinde yürürlüğe girecektir. Sözleşmenin konusu, Hizmet Alan’ın web superbahis yeni giriş ile ilgili satın almak veya kiralamak istediği Hosting, Domain, Sunucu Hizmeti, SSL lisansı gibi internet servis hizmetlerinin NETX tarafından karşılanmasına ilişkin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır. Hizmet alanın sözleşmenin uzatılmayacağına ilişkin beyanı veya yeni dönem ücrete ilişkin ödemenin sözleşmenin bitimin halinde, hizmet sonlandırılacaktır.

5.3.5. Sunucunun yazılımsal güvenliği, sunucunun işletim sistemi, sunucunun barındırdığı yazılımlar hakkında NETX sorumlu tutulamaz. 5.4.2. Hizmet Alan bu hizmet sayesinde web sitesini ve kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlayabilecektir. 5.2.2. Domain kayıt altına alınıncaya kadar hizmet tamamlanmış sayılmaz. Kayıt edilemeyen, belge gerektiren, rezerve edilmiş, premium alan adları için NETX koşulsuz iade işlemi gerçekleştirir ve siparişi iptal edebilir. 5.2.1. Hizmet Alan’ın web sitesi için kullanmayı istediği alan adının NETX’e bildirilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi üzerine, NETX en kısa sürede tescil işlemlerini gerçekleştirecektir. XGroup Holding olarak kişisel verilerinizin gizliliğini önemsiyoruz.6698 sayılı K.V.K.K kapsamında oluşturduğumuz aydınlatma metnine yukarıda bulunan linkten ulaşabilirsiniz. Hizmet Alan’ın hesabında kurulu programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin usulüne uygun düzenlendiği konusunda sorumluluğu üstlenmektedir.

Blizzard’ın çevrim içi oyun hizmetlerine ve etkileşimli oyunlarına ve oyunlarını Battle.net oyun hizmeti Platformu aracılığıyla kullanıma sunan diğer geliştiricilerin (“Lisans Verenler”) etkileşimli oyunlarına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. (Blizzard’ın ve Lisans Verenlerin oyunları burada toplu olarak “Oyunlar” olarak anılacaktır). Bu Sözleşme, Platformu kurmanız ve kullanmanız için size lisans verilen hüküm ve koşulları belirler ve sizinle Blizzard arasındaki ilişkinin aşağıda belirtilen diğer yönlerini düzenler. Cayma süresi, Satış Koşulları veya üçüncü taraf satıcıyla geçerli satın alma sözleşmesi kapsamında satın alma işleminizi müteakip günden itibaren 14 takvim günü sonra sona erecektir. Platformu kullanım hakkınız size satılmamıştır, lisanslanmıştır ve Platforma veya Oyunlara ilişkin hiçbir ünvan veya mülkiyetin devredilmediğini veya temlik edilmediğini ve bu Sözleşmenin herhangi bir hakkın satışı olarak yorumlanmaması gerektiğini işbu belge ile kabul etmektesiniz. Hizmet Alan, sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı feshedebilir. Bu durumda para iadesi talep edilemez. Hizmet Alan’ın fesih talebi doğrultusunda NETX, Hizmet Alan’a ait faaliyetleri 7 gün içerisinde sonlandıracaktır. Hizmet Alan, söz konusu sınırlamalara uygun işlemler gerçekleştireceğini taahhüt etmektedir. İşbu sınırlamalara uygun davranılmaması halinde NETX işlemleri askıya alma hakkını saklı tutar. 5.1.4. Hizmet Alan; afet, savaş, siber saldırı, donanım arızası, server bakımı gibi durumlar söz konusu olduğunda hizmete erişimde sorunlar meydana gelebileceğini kabul etmektedir.

Hizmet Alan’ın yükümlülüklerini ve sözleşmenin diğer şartlarını ihlal edildiği anlaşılırsa, NETX’in bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır. 5.3.3. Yedekleme hizmeti satın alınması durumunda bu hizmet verilecektir. Hizmet Alan’ın bu yönde bir iradesi olmaksızın NETX verileri yedeklemeyecektir. Verilerin yedeklenmemesinden dolayı NETX sorumlu tutulamaz. 5.2.7. Hizmet Alan, Domaini bir başkasına devredebilir.

NETX, hizmet verdiği binlerce web sitesinin ürettiği içerikten haberdar olamayacağı gibi sorumlu tutulması da söz konusu olmayacaktır. Hizmet Alan, web sitesinde yer alan tüm içerikler hakkında NETX’in sorumlu tutulamayacağını beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen NETX aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Hizmet Alan, NETX’in ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazmin edecektir. Hizmet Alan web yayınlarında ve buna bağlı her türlü işlemde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına, CB Kararnamelerine ve sair diğer mevzuata uyacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, Hizmet Alan tarafından üstlenileceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet Alan’ın bu taahhüde aykırı davranması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Hizmet Alan’a aittir. 5.4.4.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *